خدمات پشتیبانی وبسایت و سرویس

پشتیبانی نقره‌ای (۵ساعت خدمات)

برای خدمات نگهداری میزبانی و دامنه می‌بایست آبونمان سالانه پرداخت شده و فعال باشد.
آبونمان سالانه شامل تهیه بک‌آپهای هفتگی و ماهانه همچنین به روزرسانی‌های سرور و نگهداری دامنه می‌شود.
هر آبونمان شامل ۵ ساعت خدمات پشتیبانی فنیِ رزرور شده است که این زمان طی یکسال، صرف رسیدگی به درخواست‌های پشتیبانی خواهد شد.
تمام ۵ ساعت خدمات فنی رزرو شده در بسته آبونمان با اولویت مشخص شده در بسته انتخابی طلایی یا نقره‌ای قابل استفاده هستند.
در صورتیکه مشتری که آبونمان نقره‌ای تهیه کرده است، اقدام به خرید زمان بیشتری از نوع طلایی کند، تمام زمان باقیمانده ایشان در بسته آبونمان نقره‌ای تبدیل به طلایی خواهد شد.
حداقل میزان خرید مازاد خدمات فنی رزرو شده، ۵ ساعت است.پشتیبانی طلایی (۵ساعت خدمات)

برای خدمات نگهداری میزبانی و دامنه می‌بایست آبونمان سالانه پرداخت شده و فعال باشد.
آبونمان سالانه شامل تهیه بک‌آپ های هفتگی و ماهانه همچنین به روزرسانی‌های سرور و نگهداری دامنه می‌شود.
هر آبونمان شامل ۵ ساعت خدمات پشتیبانی فنیِ رزرور شده است که این زمان طی یکسال، صرف رسیدگی به درخواست‌های پشتیبانی خواهد شد.
تمام ۵ ساعت خدمات فنی رزرو شده در بسته آبونمان با اولویت مشخص شده در بسته انتخابی طلایی یا نقره‌ای قابل استفاده هستند.
در صورتیکه مشتری که آبونمان نقره‌ای تهیه کرده است، اقدام به خرید زمان بیشتری از نوع طلایی کند، تمام زمان باقیمانده ایشان در بسته آبونمان نقره‌ای تبدیل به طلایی خواهد شد.
حداقل میزان خرید مازاد خدمات فنی رزرو شده، ۵ ساعت است.