میزبانی ایمیل مخصوص با پشیتبانی ۲۴ ساعته

E1 - 500MB
 • ۲۰ عدد تعداد صندوق پستی
 • ۵۰۰ مگابایت میزان فضا
 • ۵ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • SmartelMail دسترسی به ایمیل ها از طریق وب
 • دارد SMTP, POP3 و IMAP
E2 - 1GB
 • ۱۰۰ عدد تعداد صندوق پستی
 • ۱ گیگابایت میزان فضا
 • ۱۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • SmartelMail دسترسی به ایمیل ها از طریق وب
 • دارد SMTP, POP3 و IMAP
E3 - 5GB
 • نامحدود تعداد صندوق پستی
 • ۵ گیگابایت میزان فضا
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • SmartelMail دسترسی به ایمیل ها از طریق وب
 • دارد SMTP, POP3 و IMAP
E4 - 10GB
 • نامحدود تعداد صندوق پستی
 • ۱۰ گیگابایت میزان فضا
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • SmartelMail دسترسی به ایمیل ها از طریق وب
 • دارد SMTP, POP3 و IMAP

Powered by WHMCompleteSolution